FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ताप्ली गाउँपालिकाको कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/17/2023 - 22:33 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको सार्वजनिक बोलेरो सञ्चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/17/2023 - 18:37 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको सार्वजनिक बोलेरो सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको ह्यभी सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/17/2023 - 18:36 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको ह्यभी सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
ताप्ली गाउँपालिका एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/17/2023 - 18:35 PDF icon ताप्ली गाउँपालिका एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
दलित सशक्तिकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 14:55 PDF icon दलित सशक्तिकरण र विकास गर्न सम्बन्धमा बनेको ऐन २०८०.pdf
ताप्ली गाउँपालिका बाल कोष (स्थापना र सञ्‍चालन ) कार्यविधि २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 11:55 PDF icon ताप्ली गाउँपालिका बाल कोष (स्थापना र सञ्‍चालन ) कार्यविधि २०८०.pdf
स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०८० ७९-८० 07/05/2023 - 11:59 PDF icon स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
स्थानिय सेवा तह वृद्धि कायम सम्बन्धि कार्यविधि -२०८० ७९-८० 07/05/2023 - 11:22 PDF icon स्थानीय सेवा तह वृद्दि कायम सम्बनधी कार्यविधि २०८०.pdf
ताप्ली गाँउपालिकाको छात्रवृत्ती तथा प्रोत्साहन अनुदान वितरण कार्यविधि २०७९ ७९-८० 04/05/2023 - 16:59 PDF icon ताप्ली गाँउपालिकाको छात्रवृत्ती तथा प्रोत्साहन अनुदान वितरण कार्यविधि २०७९.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविध २०७९ ७९-८० 04/02/2023 - 17:46 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविध २०७९.pdf

Pages