FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रस्तावनामा आधारित कृषि कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि -२०७९ ७९-८० 03/10/2023 - 16:54 PDF icon प्रस्तावनामा आधारित कृषि कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि -२०७९.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी फर्म दर्ता कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 03/10/2023 - 16:40 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी फर्म दर्ता कार्यविधि.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७९ ७९-८० 03/09/2023 - 16:59 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन,२०७९.pdf
ताप्ली गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्माचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/09/2023 - 16:57 PDF icon ताप्ली गाउँ पालिकाको करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
टोल विकास संस्था गठनसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 03/09/2023 - 16:52 PDF icon टोल विकास संस्था गठन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको यूवा तथा खेलकुद विकास तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 03/09/2023 - 12:44 PDF icon ताप्ली गाँउपालिकाको खेलकुद विकास कार्यविधि 2079.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको करार शिक्षक, बा.बि .के सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारी छनोट परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/03/2023 - 17:41 PDF icon करार शिक्षक, बा वि के सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारी छनौट परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
आधारभुत तह कक्षा ८ उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका २०७८ ७७/७८ 01/05/2023 - 20:38
प्रविधि सहितको नमुना प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 01/05/2023 - 20:24 PDF icon प्रविधि सहितको नमना प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
ताप्ली गाँउ शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ पहिलो संशोधन ७८/७९ 01/05/2023 - 19:52 PDF icon गाउँ शिक्षक पहिलो संशोधन.pdf

Pages