FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ताप्ली गाउँपालिकाको साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 02/09/2024 - 11:11 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०८०.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको सार्वजनिक सवारी साधनको आम्दानी तथा खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 02/09/2024 - 11:09 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको सार्वजनिक सवारी साधनको आम्दानी तथा खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको ह्यभी सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 02/09/2024 - 11:05 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको ह्यभी सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधि २०८० ८०/८१ 10/30/2023 - 15:30 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधि २०८०
ताप्ली गाउँपालिकाको कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/17/2023 - 22:33 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको सार्वजनिक बोलेरो सञ्चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/17/2023 - 18:37 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको सार्वजनिक बोलेरो सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको ह्यभी सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/17/2023 - 18:36 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको ह्यभी सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
ताप्ली गाउँपालिका एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/17/2023 - 18:35 PDF icon ताप्ली गाउँपालिका एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
दलित सशक्तिकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 14:55 PDF icon दलित सशक्तिकरण र विकास गर्न सम्बन्धमा बनेको ऐन २०८०.pdf
ताप्ली गाउँपालिका बाल कोष (स्थापना र सञ्‍चालन ) कार्यविधि २०८० ७९-८० 07/16/2023 - 11:55 PDF icon ताप्ली गाउँपालिका बाल कोष (स्थापना र सञ्‍चालन ) कार्यविधि २०८०.pdf

Pages