FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ताप्ली गाउँपालिकाको कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि २०८० दोस्रो संशोधन ८०/८१ 04/04/2024 - 11:31 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि २०८० दोस्रो संशोधन.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको सार्वजनिक बोलेरो सञ्चलान कार्यविधि २०८० दोस्रो संशोधन ८०/८१ 04/04/2024 - 11:31 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको सार्वजनिक बोलेरो सञ्चलान कार्यविधि २०८० दोस्रो संशोधन.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको सार्वजनिक बोलेरो सञ्चालन कार्यविधि २०८० पहिलो संशोधन ८०/८१ 04/04/2024 - 11:25 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको सार्वजनिक बोलेरो सञ्चालन कार्यविधि २०८० पहिलो संशोधन.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि २०८० पहिलो संशोधन ८०/८१ 04/04/2024 - 11:23 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि २०८० पहिलो संशोधन.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 02/09/2024 - 11:11 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०८०.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको सार्वजनिक सवारी साधनको आम्दानी तथा खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 02/09/2024 - 11:09 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको सार्वजनिक सवारी साधनको आम्दानी तथा खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको ह्यभी सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 02/09/2024 - 11:05 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको ह्यभी सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधि २०८० ८०/८१ 10/30/2023 - 15:30 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधि २०८०
ताप्ली गाउँपालिकाको कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/17/2023 - 22:33 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
ताप्ली गाउँपालिकाको सार्वजनिक बोलेरो सञ्चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/17/2023 - 18:37 PDF icon ताप्ली गाउँपालिकाको सार्वजनिक बोलेरो सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf

Pages