FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रामचन्द्र लामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ramchandralama31@gmail.com 9845077177
नवराज राउत प्रशासकीय अधिकृत (सातौं) प्रशासन nawaraj.raut@gmail.com 9841183505
सुकदेव हुजदार सव इन्जिनियर sukdev.acdc@gmail.com 9847268550
टिकाराम बिश्वकर्मा सहायक - लेखापाल bktikaram039@gmail.com 9862312740
नितेश बस्नेत ना.प्रा.स. कृषि 9861511201
केशब प्रसाद पौडेल खा.पा.स.टे. keshabpaudel1110@gmail.com 9842862593
शिबहरी थापा फिल्ड सहायक पन्जिकरण shibahari29@gmail.com 9842918026
जित कुमार पोखरेल मुखिया 9816752911
ठविन्द्र कुमार मगर पोषण सहजकर्ता thabindrakumarmagar@gmail.com 9842924395
राजेश दनुवार स्वास्थ्य संयोजक Health 9842897577
सुनिल न्यौपाने ना.प.से.प्रा. (भेटेरिनरी) पशु शाखा 9862503309
शुसान्त आले ना.प.से.प्रा. (भेटेरिनरी) 9844133256
शंकर चौधरी प्रा.स., रोजगार शाखा रोजगार शाखा 9862991938
बिकल सिंह ठकुरी सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ict.taplimun@gmail.com 9869626899
Heman Sen हेमन सेन रोजगार संयोजक hemanasen001@gmail.com 9844858298
मनिष कुमार यादव इन्जिनियर yadav.manish805@gmail.com 9862942405
अविनास सेन MIS OPerator पन्जिकरण senabinash@gmail.com 9860170871
अश्विन राई कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रबिधि ashwinrai838@gmail.com 9842811462
सन्जुकुमारी दाहाल शिक्षा अधिकृत saan.dhl22@gmail.com 9842537437
चन्देश्वर शर्मा शिक्षक, मा.वि. तृतीय 9852836025