FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रामचन्द्र लामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ramchandralama31@gmail.com 9852829076
गुनासो सुनुवाई अधिकारी नवराज राउत प्रशासकीय अधिकृत (सातौं) प्रशासन nawaraj.raut@gmail.com 9841183505
सन्जुकुमारी दाहाल शिक्षा अधिकृत saan.dhl22@gmail.com 9842537437
मनिष कुमार यादव इन्जिनियर yadav.manish805@gmail.com 9862942405
Heman Sen हेमन सेन रोजगार संयोजक hemanasen001@gmail.com 9844858298
चन्देश्वर शर्मा शिक्षक, मा.वि. तृतीय 9852836025
राजेश दनुवार स्वास्थ्य संयोजक Health 9842897577
सुकदेव हुजदार सव इन्जिनियर sukdev.acdc@gmail.com 9847268550
शंकर चौधरी प्रा.स., रोजगार शाखा रोजगार शाखा 9862991938
अविनास सेन MIS OPerator पन्जिकरण senabinash@gmail.com 9860170871
अश्विन राई कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रबिधि ashwinrai838@gmail.com 9842811462
टिकाराम बिश्वकर्मा सहायक - लेखापाल bktikaram039@gmail.com 9862312740
केशब प्रसाद पौडेल खा.पा.स.टे. keshabpaudel1110@gmail.com 9842862593
शिबहरी थापा फिल्ड सहायक पन्जिकरण shibahari29@gmail.com 9842918026
जित कुमार पोखरेल मुखिया 9816752911
ठविन्द्र कुमार मगर पोषण सहजकर्ता thabindrakumarmagar@gmail.com 9842924395
सुनिल न्यौपाने प्रा.स.(भेट ) पशु शाखा 9862503309
शुसान्त आले प्रा.स.(भेट ) 9844133256
नितेश बस्नेत प्रा.स.(कृषि) कृषि 9861511201
लोक बहादुर थापा खरिदार जिन्सी 9843111300
सम्राट बुढाथोकी अन्तरिक लेखा परिक्षक 9863977489