FAQs Complain Problems

८०/८१

अनुदान ग्राही छनौट सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

ताप्ली गाउँपालिकाको २०८१/०८२ को वजेट विवरण

दस्तावेज: 

अनुदानग्राही छनौट सम्बन्धि सूचना

खाता नखोल्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरु लाई खाता खोल्ने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

करारमा कर्मचारी पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages