FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आह्वान बारे सूचना ।

दस्तावेज: 

आ.व.२०७५/७६ को लागि ढुंगा ,गिट्टी, ग्राबेल ,रोडा ,बालुवा, उत्खनन, संकलन ,बिक्रि ,तथा निकासी कर उठाउने सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: 

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट यान्त्रिक उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

दस्तावेज: