FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको हरेक सूचना सबैको हातमा

ताप्ली गाउँपालिकाको हरेक सूचनामा सबैको पहुँच 

यस गाउँपालिकाको  मोबाइल App प्रयोग गरि  गाउँपालिका सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना तथा जानकारी समयमा नै  पाउनुहोस् |

प्रयोग गर्ने तरिका 

  • Android मोबाइल को play store मा जाने 
  • Tapli Rural Municipality टाइप गर्ने 
  • App Install गर्ने 
  • अब चलाउने 

            

आर्थिक वर्ष: