FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहीदिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पन्जिकधिकारी /वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यलय
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 

नागरिकताको प्रतिलिपि