FAQs Complain Problems

वडा नं. १ ,ओख्ले

 

Email : ward1okhle@gmail.com

वडा अध्यक्ष : गोबिन्द बिक्रम सेन 

मोबाइल नं : ९८६२८३८२२४

Ward Contact Number: 
९८६६३३९२५४