गाउँपालिकाको काम कारवाही तपाईलाइ कस्तो लाग्छ ?

राम्रो
25% (1 vote)
ठिकै
25% (1 vote)
नराम्रो
25% (1 vote)
सुधार आवश्यक
25% (1 vote)
Total votes: 4