FAQs Complain Problems

७५/७६

आ.व.२०७५/७६ को लागि ढुंगा ,गिट्टी, ग्राबेल ,रोडा ,बालुवा, उत्खनन, संकलन ,बिक्रि ,तथा निकासी कर उठाउने सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: